Afspraak maken

Telefonisch


Bel naar: 030-251 72 22
We zijn het best bereikbaar tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Voor spoedgevallen of een wijziging van de afspraak kunt u tijdens werktijd een bericht achterlaten.

We proberen u dan zo spoedig mogelijk terug te bellen op het nummer waarop u te bereiken bent.

Om de afspraak te kunnen inplannen, prefereren we om de afspraken telefonisch te maken.

Openingstijden: 


Maandag – donderdag: 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 
Vrijdag gesloten

Eerste afspraak bij ons?


Nieuwe patiënten dienen het volgende bij de hand te hebben: 
-persoongegevens 
-verzekeringsgegevens 
-burgerservice nummer <was oud sofinummer> 
-Iban nummer i.v.m. het eenmalige machtigen waar hier mee gewerkt wordt om uw factuur te innen.

Let op de facturen gaan niet  naar de verzekering. U moet ze zelf indienen en ze worden ongeveer 2 weken na de laatste behandeling automatisch van uw bankrekening  afgeschreven. Bij hoge bedragen kan hier na overleg van afgeweken worden.